PERISAI DARI GANGGUAN JIN DAN SYAITAN

zikir-pendinding2

Abu Hurairah r.a berkata: ” Rasulallah SAW bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan laa ilaha ilallah wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir (Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya yang memiliki kerajaan dan pujian dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu) sebanyak seratus kali dalam sehari, maka seakan-akan dia telah membebaskan sepuluh hamba dan padanya ditulis seratus kebaikan dan dihapuskan daripadanya seratus keburukan. Padanya terdapat perisai terhadap syaitan sepanjang harinya terhadap syaitan hingga ke petang. Tidak seorangpun yang lebih baik dari apa yang dilakukannya kecuali seorang yang mengerjakannya lebih banyak dari itu dan barangsiapa yang mengatakan Subhanallahwa bihamdihi ( Maha suci Allah dan segala puji bagiNya ) sebanyak seratus kali dalam sehari, maka kesalahannya akan dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. MUSLIM

Comments

comments